FactCheckerZ

Volledige versie: Verzameltopic COVID19 video's interviews, tweets, artikelen en documentaires
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
Pagina's: 1 2 3 4 5
Hier kun je alle interviews, seminars, besprekingen en documentaires plaatsen aangaande zaken rondom het Coronavirus en COVID19
Een oorlog reeds verloren van Sven Hulleman heeft de huisarts Elke F. de Klerk op bezoek, zij is werkzaam geweest als huisarts in België en is naar Nederland gekomen om hier haar beroep uit te oefenen en in afwachting van haar certificering werkte zij in tussentijd in de ouderenzorg en in deze periode van corona heeft zij een bijzonder verhaal te vertellen.

https://youtu.be/VcaO7aDJj4Q
(13-08-2020 12:29)Infinite Awareness schreef: [ -> ]Een oorlog reeds verloren van Sven Hulleman heeft de huisarts Elke F. de Klerk op bezoek, zij is werkzaam geweest als huisarts in België en is naar Nederland gekomen om hier haar beroep uit te oefenen en in afwachting van haar certificering werkte zij in tussentijd in de ouderenzorg en in deze periode van corona heeft zij een bijzonder verhaal te vertellen.

https://youtu.com/VcaO7aDJj4Q


En hier de andere ook interessante aflevering met zeer kritische tandarts over o.a. coronavirus en de gezondheidszorg in Nederland 

https://youtu.be/jkike5PohF4
Prof. dr. Diederik Gommers stuurde een bericht aan biochemicus drs. Mario Ortiz Buijsse via LinkedIn. In dat bericht gaf hij aan, het eens te zijn met hem, dat de PCR test waarmee we Covid-19 testen bij mensen, niets zegt over de klinische implicaties en het eventuele ziekteverloop. Sterker nog, volgens biochemicus Ortiz, is het veelal een klein stukje schroot en een - niet actief en in minuscul kleine getalen aanwezig - dood virusdeelje. Programmamaker, Flavio Pasquino interviewde deskundige Ortiz, over de waarde en betekenis van de PRC test methode en de rampzalige gevolgen ervan. Ze spraken over het bericht van prof. dr. Diederik Gommers en de ontwijkende antwoorden van prof. dr. Jaap van Dissel tijdens de technische briefing. Tevens analyseerden ze de technische briefing van de NOS op 11 aug jl. waar kamerleden vragen konden stellen aan het RIVM en de GGD. In de video refereert Flavio Pasquino naar een brief die Ortiz heeft verzonden aan alle kamerleden. De brief wordt in de uitzending slechts ten deel behandeld maar de integrale versie staat onder deze tekst. De brief van Drs. Mario Ortiz Martinez: *Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen – Onterechte & foutieve "besmettingen" zorgt voor grove beleidsfouten* Geachte Kamerleden, U heeft het giga druk, dus ik val maar met de deur in huis met zeer belangrijke informatie, welke ik in het landsbelang acht, en waar u direct wat aan heeft: Relevante introductie kort: Ik ben moleculair geneticus, en ben dat vanuit de biochemie geworden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens inmiddels ook meer dan 20 jaar werkzaam in de farmaceutische & medische industrie. Foute interpretatie van positieve PCR uitslagen – Onterechte & foutieve klinische extrapolatie zorgt voor grove beleidsfout.   Ik heb zelf ruime ervaring met PCR, omdat dit in mijn universitaire vorming zat als biochemicus/moleculaire genetica hoofdvak. Dus ik weet goed hoe de vork in de steel zit. Even los van de vraag, of de aan u gerapporteerde positieve PCR test aantallen nou procentueel erg weinig voorstellen, en er in relatieve zin eigenlijk weinig aan de hand is, is er iets veel wezenlijkers, wat u echt moet weten: De GGD’s presenteren u een ‘toename’ in absolute cijfers van positieve PCR test uitslagen. (helaas niet procentueel...). Een positieve PCR uitslag toont louter en alleen aan, of er bij iemand (een stukje) viraal RNA in neus slijmvies zat…. Cruciaal: Iemand bij wie de test positief is, BETEKENT NIET, dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is, of ziek gaat worden. Dat kan een PCR uitslag helemaal niet aantonen. Daar is deze moleculair biologische assay niet voor. Daar heb je namelijk extra klinische parameters voor nodig, want de PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je iets zeggen of het virus infectieus is, of is geweest. Ik maak mij ernstig zorgen, omdat u momenteel mogelijk (door toedoen van de media) onterecht de indruk heeft, dat het aantal potentieel zieke mensen met corona zal gaan toenemen, maar dat is dus niet correct!   U, of een van uw medewerkers, kan mij contacten voor verdere toelichting hierover. Maar u kunt dit eigenlijk aan elke klinisch biochemicus vragen. Zelf de Proef op de som nemen: U kunt dit ook heel makkelijk zelf verifiëren. De GGD verzamelt al weken/maanden, al data van wie positief getest is (+ BCO). En aangezien de incubatie tijd van het virus zo ongeveer 1 week is (max 12 dagen), kunt u zowel retrospectief, alsook prospectief zo zien, of er allemaal extra zieken bij zijn gekomen, resp. bij zullen komen binnen ca. 1 week. Dat is niet het geval. En ik voorspel u, dat dit ook niet zal gebeuren. Een klein deel van echte corona zieken komt soms ook in ziekenhuis terecht, maar zoals u gezien heeft zitten ook de ziekenhuis opnames de afgelopen maanden op een nullijn. Dus u kunt eigenlijk al zien dat daar niets additiefs gebeurd is, of gebeurt. Dus hier aan kunt u al zien, dat die positieve PCR uitslagen nergens toe leiden. U stuurt nu uw beleid en maatregelen op basis van angst voor extra “besmettingen”, maar voornoemde term is dus een zeer misleidende term voor de positieve PCR test uitslagen, die niets meer betekent, dan wat (vermoedelijk oudere) RNA fragmentjes van het virusgenoom, of soms zelfs een ander verwant virus. Het gaat daarbij ook nog eens om hooguit amper 1–2 % van alle geteste personen. Helaas blijft de media de term “besmettingen” maar gebruiken, maar zij realiseren zich niet wat de implicaties hiervan zijn, en weten zij niet eens wat PCR inhoudt. Ik wel. En vele vakgenoten met mij ook.  U zult begrijpen, dat ik mij daarom ernstig zorgen maak, want ik zie dat er hele verkeerde conclusies worden getrokken, die het landsbelang ernstig schaden. Met vriendelijke groeten, Drs. Mario Ortiz Buijsse, biochemicus (moleculaire genetica), Medical Advisor Farma.

https://www.youtube.com/watch?v=ktFDN5cBFgw
In dit derde deel van een reeks gesprekken met mensen uit de zorg gaat Sven aan tafel met Kim van Oudenaarde, arts in opleiding tot medisch specialist (radiologie). Zij vertelt over haar ervaringen sinds de uitbraak van het coronavirus en deelt de twijfels over de proportionaliteit van de maatregelen.

Na een heftige periode aan het begin van de pandemie lijken deze namelijk al lang niet meer gerechtvaardigd en kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij de wijze waarop behandelmethoden de kop worden ingedrukt ten faveure van het gedroomde vaccin. Van dichtbij heeft zij kunnen zien dat de schade die door het overheidsbeleid wordt veroorzaakt vele malen groter lijkt dan de impact van het virus zelf, wat haar er uiteindelijk toe heeft bewogen om ook naar buiten te treden met haar verhaal in de hoop dat anderen zullen volgen.

https://youtu.be/J3thir4GlUg
Doctor die de media ontmaskert in Spanje. 

https://vimeo.com/450295453
https://www.youtube.com/watch?v=YrCCz5UpIYY

Ad Verbrugge in gesprek met emeritus hoogleraar immunologie Pierre Capel, hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys en economisch beleidsadviseur Robin Fransman. Hoe staan we ervoor in de coronacrisis, en hoe moeten we verder?

Bij deze tafel spreken de gasten vanuit hun eigen achtergrond over de huidige coronacrisis. Volgens Fransman doet Nederland het in verhouding nog niet zo slecht. Vergeleken met andere landen, die vaak een strengere lockdown hebben gehad, krimpt de economie hier minder snel. “We doen het relatief goed, maar de economische schade is natuurlijk zeer groot.” Denys is pessimistischer. “De effecten die we nu zien zullen nog wel wat langer blijven duren. Ik schrik daarvan, want ik denk: waar hebben we het überhaupt over? [..] De maatregelen die we hebben genomen zijn nog altijd niet in proportie met de dreiging van corona.”

Capel is het daarmee eens. Hij maakt een onderscheid tussen dat wat het virus is en doet, en hoe daar vervolgens op is gereageerd. Over dat eerste is hij vrij duidelijk: “Het coronavirus is niet zo heel gevaarlijk.” Dat tweede is volgens hem veel belangrijker. “Ik denk niet dat we een viruspandemie hebben, maar een angstpandemie.” Denys voegt daaraan toe dat veel van de maatregelen primair een rituele betekenis hebben. “Mensen willen iets doen om zo een stukje controle terug te krijgen.” Dat lijkt volgens Fransman wel te werken. “Je ziet dat de angst enorm afneemt.” Capel en Denys zien juist dat het gevoel van dreiging blijft sluimeren. Zij vragen zich bovendien af in hoeverre het gevoel van angst ons gedrag niet al voor zeer lange tijd ingrijpend heeft veranderd. 

De heren gaan ook in gesprek over de rol van de wetenschap. Volgens Capel kan zij in de ‘angstpandemie’ geen uitkomst bieden. “De rol van de wetenschap is nul [..] De ratio heeft geen toegang tot de angst.” Volgens Fransman is het begrijpelijk dat weinig medici of andere wetenschappers hun kop boven het maaiveld hebben uitgestoken. “De besliskunde zegt: als je extreme staartrisico’s hebt dan moet je gewoon het voorzorgsprincipe toepassen.” Dat leidt tot gevaarlijk beleid, aldus Fransman. “Het probleem van de maatregelen is dat ze generiek zijn en voor iedereen gelden.”

In deze wereldwijde crisis spelen gigantische belangen, onder meer bij de politiek, maar ook bijvoorbeeld bij de farmaceutische industrie en de grote techbedrijven. Daar moet volgens de heren een gesprek over worden gevoerd. Dat gebeurt in de ogen van Denys onvoldoende. “Ik denk dat de informatie niet in een integraal beeld wordt gebracht waardoor je een inzicht krijgt in wat de consequenties zijn van de verschillende maatregelen op de lange termijn en voor verschillende bevolkingsgroepen.”

Fransman betoogt dat het anders kan en moet: “Gedifferentieerd beleid naar leeftijd of kwetsbaarheid moet nu komen. Dat debat moeten we nu voeren.” Volgens Denys is er een breder verhaal nodig, waarin alle gevolgen, zowel op economisch, als op sociaal, psychologisch en medisch vlak worden meegewogen. Capel benadrukt tevens het belang van de eigen verantwoordelijkheid om risico’s te nemen. “Er zijn risico’s. We doen net alsof er geen risico’s meer in het leven zijn!”
Pierre Capel maakt in zijn column duidelijk hoe je op eenvoudige wijze de beschikking krijgt over internationaal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Zo leer je dat er al circa 3100 artikelen gepubliceerd zijn over de transmissie via aerosols. En zo vind je ook zonder enige moeite het artikel dat door het RIVM zelf gepubliceerd is in 2010. Hieruit volgt dat toen al bekend was bij het RIVM dat verspreiding via aerosols 20 maal groter is dan via druppels. Ondanks het feit dat deze internationale publicatie alle informatie geeft om niet alleen gedegen beleid te bepalen, maar vooral verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt stug volgehouden dat social distancing, gebaseerd op onderzoek uit 1930, de sleutel naar de oplossing is.

Kijk en huiver...en ontdek zelf dat:

- het Corona virus geen nieuw virus is. Sinds 1954 wordt hier onderzoek naar gedaan;
- de verspreiding van besmettelijke virusdeeltjes via aerosols 20 maal groter is dan via druppels (en daarmee social distancing van de baan kan);
- de PCR test die op grote schaal de besmettingen vast moet stellen volstrekt onbetrouwbaar en daarmee volledig onbruikbaar is...maar daarmee wél het beleid van de overheid onderbouwt, de Spoedwet er doorhaan kan jagen en niet in de laatste plaats...een land in lockdown kan brengen en de burger op persoonlijke titel in huisarrest kan plaatsen, tot een strafbaar feit kan veroordelen en een boete van tienduizenden euro's kan opleggen.

De leugen regeert. Al maanden. Het wordt tijd dat de beerput opengaat en de waarheid op tafel komt.
https://www.youtube.com/watch?v=plCeaKuJxq0
Pagina's: 1 2 3 4 5